Algemene Voorwaarden

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt MediaFox BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- of typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. MediaFox BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.